top of page

Prawo cywilne

978A3045-Edit.jpg

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Prawo cywilne jest pojęciem niezwykle szerokim, ponieważ reguluje praktycznie wszystkie elementy naszego życia prywatnego.

Ogólna pomoc prawna

Porady, opinie, zastępstwo procesowe

New Tech | NFT | Metaverse

Blockchain | Kryptowaluty

IA - Sztuczna Inteligencja

Prawo mediów

TV | Online | Offline | Digital NFT

Reklama | Influencerzy

Prawo ubezpieczeniowe
Prawo medyczne

usługi

Agencje Kreatywne

Prawa autorskie

Znaki towarowe

E-Commerce

Aplikacje mobilne

Rozwiązania chmurowe

Naszym celem jest zabezpieczenie i dbanie o szeroką ochronę prawną Twoich interesów.

 

OCHRONA 

REPREZENTACJA

ZAKOŃCZENIE SPRAWY

Jako adwokat posiadam ugruntowaną wiedzę teoretyczną z bardzo wielu dziedzin prawa cywilnego oraz wieloletnią praktykę zawodową, co pozwala świadczyć pomoc prawną na najwyższym możliwym poziomie. 

Opierając się na profesjonalizmie i specjalistycznej wiedzy zabezpieczymy Twoje interesy lub pomożemy Ci w  trudnych sytuacjach.

Naszym celem jest przede wszystkim znalezienie rozwiązania, a ponadprzeciętna kreatywność pozwala nam ten cel osiągnąć.

Ogólna pomoc prawna

Porady, opinie, zastępstwo procesowe

Oferujemy szeroką pomoc prawną w każdej sprawie, na każdym jej etapie.

W zależności od potrzeb naszych Klientow  jesteśmy w stanie stworzyć ofertę szytą na miarę. Niezależnie, czy to pojedyncza opinia prawna, czy też stała obsługa, zawsze oferujemy dyspozycyjność, profesjonalizm i szybki czas działania.

Nasza pomoc obejmuje doradztwo na etapie tworzenia koncepcji, gdzie kreatywnie szukamy najlepszych prawnych rozwiązań, a w sytuacji gdy problem już powstał, nasza pomoc obejmuje znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, negocjacje, czy też obronę interesów w postępowaniu sądowym.

New Tech | NFT | Metaverse

Blockchain | Kryptowaluty

IA - Sztuczna Inteligencja

Metaverse, NFT - te pojęcia coraz częściej przewijają się w naszej rzeczywistości.

Inwestycje w kryptowaluty, czy też obrót nimi stawia przed nami nowe wymagania, w tym również wymagania prawne.

Jak się zabezpieczyć w nowym cyfrowym świecie? Jak się po nim poruszać?

 

Już samo zrozumienie, czym jest Metaverse, czy też NFT nie jest proste, a co dopiero mówić o umiejscowieniu tego w ramach prawnych? Od tego jestśmy my - zabezpieczymy Państwa interesy w nowym, cyfrowym świecie.,

 

Chodzi o wspomnianą już "nową wersję internetu", cyberprzestrzeń rodem z cyberpunkowych wizji stworzonych przez Williama Gibsona w serii powieście zatytułowanej "Trylogia Ciągu" czy jeszcze coś innego związanego z nowym sposobem funkcjonowania oraz wchodzenia w interakcję z przedmiotami i osobam.i

Prawo mediów

TV | Online | Offline | Digital

Reklama | Influencerzy

Zapewniamy wsparcie i obsługę prawną w branży mediowej po obu jej stronach - tj. zarówno Klientom, jak i Dysponentom Mediów.

Możliwość współpracy z Domem Mediowym pozwoliła mi na zdobycie naprawdę unikatowego doświadczenia i poznanie rynku mediów w najszerszym możliwym zakresie.

 

Skutecznie i na n ajwyższym poziomie jesteśmy w stanie doradzać agencjom marketingowym, agencjom kreatywnym, influencerom, domom mediowym i wszystkim innym podmiotom związanym z branżą mediową.

Prawo ubezpieczeniowe

Prawo medyczne

Branża Beauty

Kilkanaście lat obsługi prawnej zakładów ubezpieczń oraz podmiotów leczniczych pozwoliło mi posiąść unikalną wiedzę i doświadczenie, które przekładają się na możliwość skutecznego prowadzenia najbardziej nawet skomplikowanych spraw i znajdowania najlepszych rozwiązń.

Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach dotyczących prawa ubezpieczeniowego i prawa medycznego, w każdym ich zakresie,

Znając specyfikę branży ubezpieczeniowej oraz medycznej i usług beauty jesteśmy w stanie  doradzać po obu stronbach, tj. zarówno zakładom ubezpieczeń, pośrednikom, podmiotom leczniczym, branzy beauty, jak i pomagać klientom w sporach z tymi podmiotami.

Agencje Kreatywne

Prawa autorskie

Znaki towarowe

Mając szerokie doświadczenie w branży mediowej oraz wiedzę z zakresu prawa nowych telchnologii oraz praw autorskich z najlepszych uczelni - INP Polskiej Akademii Nauk, Harvard University, University of California Berkeley jestem w stanie zapewnić najwyższej jakości usługi prawne oraz zrozumienie biznesu mediowego, co przekłada na dopasowanie optymalnych rozwiązań prawnycj do potrzeb biznesowych.

 

Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach dotyczących usług kreatywnych, praw autorskich znaków towarowych i patentow. 

Jesteśmy w stanie pomóc w każdej sprawie, na każdym jej etapie.

E-Commerce

Aplikacje mobilne

Rozwiązania chmurowe

Już niemal 10 lat obsługujemy branże internetową, w tym e-commerce. W tym okresie pomogliśmy ponad 1000 klientów z calej Polski oraz z Europy.

Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach dotyczących działalności w internecie oraz rozwiązań chmurowych. Mamy doświadczenie również w projektach międzynarodowych, tworząc sieci sklepów mających swoje oddziały w różnych krajach świata, oferujących swoje usługi niemal w każdym kraju.

Nasza pomoc może oibejomwać także wybor optymalnej formy prowadzenia działalności, a także pomoc w prowadzeniu działalności za graniocą.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego możesz liczyć na nas?

Na ogół prawo cywilne rozumie się jako regulujące stosunki między podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi, prawnymi lub ustawowymi osobami prawnymi). Prawo cywilne jest uznawane za najszerszą kategorią prawa.

Obejmuje m.in. prawo dotyczące zobowiązań, spadków, rodzinne czy rzeczowe. W tym zakresie pomoże nasz adwokat.

 

Nasz prawnik pomoże również w przedsądowych sporach. Czy masz problemy z kontrahentem, dostawcą? Czy nie możesz odstąpić od umowy albo oczekujesz na spłatę zobowiązań? Jesteśmy kompetentnym partnerem w prawie cywilnym. Zajmiemy się również:

  • badaniem legalności umów, w tym umów kupna, wynajmu (wszystkich związanych z Kodeksem cywilnym),

  • projektem umowy nietypowej,

  • rozwodami, sprawami rodzinnymi,

  • sprawami związanymi ze spadkami,

  • przedawnieniem zobowiązań, kwestiami dot. zamiany zobowiązania na zobowiązanie naturalne.

 

Nie wszystkie podpisywane na podstawie prawa cywilnego umowy mogą być zgodne z prawem. Procedury związane z pójściem do sądu, wyczerpaniem drogi pozasądowej nie są dla wszystkich oczywiste. Jednocześnie przez prawo osoby fizyczne są mocniej chronione w umowach z przedsiębiorcami. Dlatego ważny jest prawnik, który kompleksowo przeanalizuje zapisy umowy.

 

Niektóre podpisywane umowy nie są wymienione bezpośrednio w Kodeksie cywilnym lub innych ustawach. Tak zwane umowy nienazwane są przejawem swobody umów. Wymagają jednak dużej wiedzy prawniczej, popartej praktyką.

 

Tylko tak zabezpieczone będą interesy wszystkich stron. Nasza kancelaria, uwzględniając potrzeby klienta, zapewni trafne zapisy w umowie i wyjaśni jakiekolwiek wątpliwości.

 

Do prawa cywilnego zalicza się również prawo rodzinne. Nasza adwokat kompleksowo zapewni usługi związane z np. kuratelą, ustaleniem obowiązku alimentacyjnego (też dla rodziców od dzieci) czy władzą rodzicielską. W obszarze naszych usług, które obejmują prawo cywilne, znajduje się również prawo związane z małżeństwami (rozwody z albo bez orzeczenia o winie). Niezwykle istotne jest uwzględnianie zbieżności interesów naszych klientów z normami powszechnie akceptowanymi w społeczeństwie (z zasadami współżycia społecznego).

Specjalista od prawa cywilnego, w tym dotyczącego spadków

Zajmujemy się również sprawami związanymi ze spadkiem. Adwokat realizuje sprawy dotyczące przyjęcia i odmowy przyjęcia spadku. Ważny jest przy tym należyty podział masy spadkowej, według przepisów z uwzględnieniem zachowku. Jako współspadkobierca pomożemy Ci rozwiązać i poradzić sobie ze sprawą. Zajmujemy się również dla Państwa szczególnymi zagadnieniami prawnymi, takimi jak dzieci i małoletni w prawie spadkowym.

 

Prawnik, specjalista od prawa cywilnego doradza również w sprawach związanych ze sporządzeniem testamentu.

 

Holistyczna analiza sytuacji pozwala stworzyć solidne warunki do zachowania ostatniej woli spadkodawcy. Na przykład w niektórych przypadkach związanych ze spadkiem nieruchomości korzystniejsze będzie podpisanie umowy dożywocia. Testamenty sporządzane z pomocą prawnika na ogół są rzadziej podważane.

 

Prawo cywilne wskazuje, że zobowiązania nie ulegają przedawnieniu. Jednak po pewnym czasie zamieniają się w zobowiązanie naturalne. Wtedy kwestia dotycząca zapłaty jest zależna od zobowiązanego do zapłaty.

 

Może się okazać, że czynności podjęte przez zobowiązanego do zapłaty odnawiają dług na mocy prawa cywilnego. W takich przypadkach warto od razu skonsultować się ze specjalistą od prawa cywilnego.

Opracujemy również pełnomocnictwa w zakresie opieki zdrowotnej lub pełnomocnictwa doraźne, lub pośmiertne, które są dostosowane do Twojej osobistej sprawy i sytuacji życiowej.

Prawnik od prawa cywilnego zajmuje się też odszkodowaniami

Zasada „pacta sunt servanda” wskazuje, że strony umowy muszą przestrzegać zapisów umowy. Jeżeli obowiązki nie są realizowane przez stronę (ze względu na z niewykonanie lub nienależyte wykonanie), to możliwe jest uzyskanie odszkodowania (np. z tytułu rękojmi).

Ważne jest należyte udowodnienie winy dłużnika w sprawach o odszkodowanie. W prawie cywilnym wskazuje się, że jeżeli w momencie podjęcia umowy strona wiedziała, że nie może wykonać umowy, powinna odpowiedzieć za szkody wynikające z niezrealizowania umowy.

 

Prawo cywilne to bardzo szeroka gałąź prawa. Adwokat Krzysztof Dadura zajmuje się każdą sprawą z zakresu prawa cywilnego. Nie ma dla nas zagadnień zbyt trudnych.

Potrzebny Ci doświadczony adwokat? Prawo cywilne to tylko jedna z naszych specjalizacji - skontaktuj się z naszą Kancelarią i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Stworzymy profesjonalne dokumenty tj. umowy, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty, umowa spółki, poręczenia, ugoda, umowa sprzedaży czy wynajmu. Jeśli potrzebujesz tego typu wsparcia skontaktuj się z naszą kancelarią, a zabezpieczymy Twoje interesy w najlepszy możliwy sposób.

Odszkodowania

Pomożemy Ci w sprawie Twojego odszkodowania.

 

Jeśli jesteś ofiarą wypadku lub błędu medycznego, toczysz spór z firmą ubezpieczeniową poprowadzimy całe postępowanie przedsądowe, a w kolejnych krokach będziemy reprezentować Cię na drodze postępowania sądowego. Bez względu na to czy szkoda związana jest z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, błędem medycznym czy sprawa dotyczy takich tematów jak pożar, zalanie lub kradzież potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej. Nasza kancelaria będzie Cię reprezentować i dochodzić twoich roszczeń. Zagwarantujemy Ci pełne zaangażowanie i profesjonalne wsparcie w prowadzeniu Twojego postępowania.

Zadzwoń lub napisz e-mail

Zadzwoń do nas jeśli masz jakieś pytania odnośnie usług naszej Kancelarii lub chcesz się umówić na spotkanie. 

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

Cennik usług

Prowadzimy transparentny system wynagrodzenia dla Kancelarii, dlatego nie musisz obawiać się ukrytych czy dodatkowych kosztów. O wynagrodzeniu za spotkanie, poradę online lub inny wybrany zakres usług zostaniesz poinformowany przed jakimkolwiek działaniem, tak abyś czuł się komfortowo i miał niezbędny czas do namysłu.

Zrzut%20ekranu%202021-01-4%20o%2018.01_e
bottom of page