top of page

Prawo karne

usługi

Nasza Kancelaria Adwokacka może skutecznie reprezentować Cię lub Twoich bliskich w sprawach karnych. Profesjonalne usługi z zakresu prawa karnego mogą obejmować zarówno obronę osób podejrzanych, oskarżonych, ale występować również w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego.

Działamy na terenie całej Polski oraz na każdym etapie postępowania.

Istotną kwestią w prawie karnym jest jak najszybszy kontakt z adwokatem w celu ustalenia linii obrony np. przed ewentualnym przesłuchaniem przez organy ścigania. Nasza kancelaria dokładnie przeanalizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz okoliczności zdarzenia, czy popełnionego czynu.

Jeśli poszukujesz pomocy w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo chcesz pomóc swoim bliskim, którzy są podejrzani o złamanie prawa zadzwoń do naszej Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat ma za zadanie bronić interesów klienta, a jego najwyższym celem jest uniewinnienie lub jak najkorzystniejszy wyrok.

Przestępstwa gospodarcze

Sprawy karne skarbowe

Jazda pod wpływem alkoholu stanowi wykroczenie albo przestępstwo, w zależności od stężenia alkoholu w organizmie.

Nietrzeźwość to stan, w którym alkohol we krwi przekracza 0.5 promila (lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg), natomiast stan po spożyciu alkoholu to stan kiedy stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 a 0,5 promila (lub 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Jest to kluczowa kwestia odnośnie ustalenia, czy kierowca będzie odpowiadał za przestępstwo, czy za wykroczenie.

Jeśli prowadziłeś pojazd mechaniczny mimo ciążącego na Tobie wyroku o zakazie prowadzenie pojazdów, grozi Ci kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 244 kk).

azda pod wpływem

W prawie karnym przedmiotem jest głównie kara i niewinność. Jeżeli masz proces karny, to sprawa jest poważna. Chodzi o ich wolność, dlatego tak ważna jest obrona Twojego prawa! Adwokat w sprawach karnych z przyjemnością pomoże Państwu w skomplikowanych problemach prawnych w prawie karnym w Warszawie, ale także w pozostałych częściach Polski.

Obrona karna musi być odpowiedzialna, zaangażowana oraz skuteczna. Wymagana jest nie tylko wiedza prawnicza, ale też doświadczenie. Łącznie pozwoli to stworzyć adekwatną strategię obrony w sprawach karnych.

Kiedy może nas objąć prawo karne?

Współpracę rozpoczynamy od pierwszego kontaktu. Nie zostawimy Cię z Twoim problemem. Jeżeli:

 • Twoje mieszkanie zostało przeszukane przez policję?

 • zatrzymano część Twoich rzeczy osobistych (np. komputer, laptop, dokumenty)?

 • Twoja sprawa karna jest w toku?

 • policja prowadzi śledztwo albo prokurator wszczął przeciwko Tobie postępowanie>?

 • wezwano Cię do złożenia wezwania?

 

Pozwól nam być Twoim adwokatem, obrońcą, a jednocześnie partnerem w sprawach karnych i postępowaniu przedsądowym. Współpraca z prawnikiem na każdym etapie sprawy wpływa na to, jakie masz szanse na uniewinnienie, zmianę kwalifikacji prawnej czynu, lżejszy wyrok lub wstrzymanie wykonania kary.

W przypadku przesłuchania samodzielna obrona przed zarzutami albo wyjaśnienie nieporozumień mogą być zgubne. Skorzystaj ze swojego prawa do zachowania milczenia i natychmiast skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem. Jeżeli jesteś przesłuchiwany przez policję, czy prokuraturę nie możesz ocenić konsekwencji. Nie znasz zasad, jakie obowiązują w śledztwie.

 

W sprawach karnych na terenie Warszawy, ale nie tylko nasz adwokat będzie:

 • kontaktował się z policją, prokuratorem,

 • reprezentował i bronił w postępowaniu sądowym bez względu na instancje,

 • składał wniosek o dostęp do akt,

 • badał legalność i adekwatność zastosowanych środków (np. przeszukania),

 • pracował nad strategią obrony,

 • składał odwołania, wnosił o powołania biegłych.

 

Współpracując z nami, spróbujemy zapewnić minimalizację kontaktów z policją i prokuratorem. W sądzie staniemy po Twojej stronie oraz będziemy konsekwentnie i asertywnie reprezentować jako oskarżonego. Zwłaszcza w postępowaniu karnym kluczowa jest indywidualna strategia, która uwypukli słabe punkty w argumentacji prokuratora i pozwoli nawet oddalić oskarżenie. Jako adwokat złożymy wniosek o wgląd do akt sprawy. Pozwoli to holistycznie ocenić materiał dowodowy. 

Nie zawsze prawo karne jest przeciwko Tobie

W postępowaniu przygotowawczym (zgodnie z prawem karnym) chodzi o zabezpieczenie informacji o przestępstwie oraz zebranie dowodów. Osoba, przeciwko której zbiera się ten materiał dowodowy, nazywana jest oskarżonym na etapie po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania karnego. Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony. Od siły zarzutów i zebranych dowodów zależy wysokość wyroku. Jednak równie ważne są metody zbierania dowodów. 

Nie wszystkie czynności dochodzeniowe są realizowane zgodnie z prawem. Konfiskata, przeszukanie czy rewizja osobista może być wykonywana jedynie w ściśle określonych przypadkach. Dlatego tak ważna jest ocena legalności i proporcjonalności środków. Skuteczna strategia obrony wymaga doskonałych kompetencji w zakresie prawa karnego, doświadczenia, które związane jest też ze znajomością metod pracy policji i sądownictwa. Nasz adwokat w sprawach karnych ma tę wiedzę i uczynią z niej podstawę Twojej obrony.

Prawo karne może być skierowane przeciwko każdemu. Jednak domniemanie niewinności dotyczy również każdego. Dopóki sąd nie uzna cię za winnego, jesteś niewinny. Dlatego masz prawo do wyboru obrońcy. 

W przypadku wyroku skazującego istnieje szereg kar z minimalnymi i maksymalnymi wymiarami. Dlatego w przypadku stwierdzenia winy kluczowe jest odpieranie wszystkiego, co może podwyższać karę i przedstawienie aspektów, które mogą obniżyć karę.

W czym pomoże prawnik specjalizujący się w prawie karnym?

Oskarżenia karnego nie można lekceważyć. Nawet jeżeli jesteś niewinny, niekoniecznie jesteś chroniony przed skazaniem. Nawet w rzekomo małych sprawach mogą pojawić się wyzwania prawne, z którymi możesz sobie nie poradzić. Być niewinnym i być uniewinnionym to nie to samo.

Zapewniamy zastępstwo procesowe osobom skazanym oraz doradztwo prawne w kwestiach możliwości warunkowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności, warunkowego uchylenia pozostałej części kary (np. w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów) lub skreślenie wyroku skazującego, tak aby zapis mógł zostać wymazany z rejestru karnego.

W praktyce zapewniamy aktywne podejście w zakresie stosowania obrony oraz poszukiwania dowodów, które mogą być korzystne dla klienta. Dbamy też o nadzór nad przestrzeganiem praw do sprawiedliwego procesu w postępowaniu karnym. Kluczowe jest wykorzystanie wszystkich legalnych środków i metod obrony w obronie Państwa interesów. 

Niezwykle istotne jest zapewnienie, aby fakty i dowody, które zwalniają Państwa z winy lub przynajmniej łagodzą winę, są właściwie i terminowo przedstawiane w postępowaniu z zakresu prawa karnego.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces i nakreślimy kierunek, w jakim będzie on podążał. Adwokat pomaga klientom, których dotyczy prawo karne. Warszawa i okolice, ale nie tylko są siedzibami sądów, w których prowadzimy sprawy dla naszych klientów.

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

Cennik usług

Prowadzimy transparentny system wynagrodzenia dla Kancelarii, dlatego nie musisz obawiać się ukrytych czy dodatkowych kosztów. O wynagrodzeniu za spotkanie, poradę online lub inny wybrany zakres usług zostaniesz poinformowany przed jakimkolwiek działaniem, tak abyś czuł się komfortowo i miał niezbędny czas do namysłu.

bottom of page