top of page

Pomoc prawna 24/7. Nie czekaj! Zadzwoń teraz:

Odszkodowania | błędy medyczne
prawo medyczne

Nasza Kancelaria pomoga osobom poszkodowanym w wyniku wypadków, błędów medycznych źle wykonanych zabiegów medycyny estetycznej. Czy wiesz jakie masz prawa i czego możesz żądać? Mamy ogromną i unikalną  wiedzę oraz doświadczenie w zakresie procesów ubezpieczeniowych i medycznych, dlatego masz pewność, że Twoje roszczenie zostanie skutecznie wyegzekwowane.

Błędy medyczne

Wypadki komunikacyjne

Ucierpiałeś w skutek błędu medycznego lekarza, szpitala lub innego pracownika medycznego?

 

Może doświadczyłeś źle wykonanego zabiegu kosmetycznego lub fryzjerskiego a może jesteś ofiarą błędu przy zabiegach medycyny estetycznej?

​​​​

Możemy reprezentować Cię w dochodzeniu Twoich praw i żądać odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotu leczniczego, czy też odszkodowania od kliniki medycyny estetycznej lub fryzjera za ich błędy.

Czego możesz żądać wskutek doznanego błędu medycznego?

Odszkodowania za poniesione koszty oraz zadośćuczynienia za krzywdy, dlatego skrupulatnie gromadź wszelkie faktury imienne za lekarstwa, wizyty lekarskie, przewozy itp. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszystkie poniesione koszty z tego powodu. Częstą praktyką jest wyłożenie z góry przez zobowiązanego środków pieniężnych na pokrycie leczenia. W skutek błędu medycznego możesz również żądać zadośćuczynienia za krzywdy psychiczne.

Renty wskutek zwiększonych potrzeb utrzymania.

Poszkodowany może żądać renty w przypadku kiedy zwiększą się jego potrzeby, kiedy utraci lub ograniczy się jego zdolność do pracy zarobkowej. Ważną informacją jest fakt, iż jeśli poszkodowany jest na utrzymaniu rodziny nie pozbawia go to wcale do prawa do renty. Sąd może również przyznać tzw. rentę tymczasową.

Co to jest błąd medyczny?

To nieumyślne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie lekarza, dentysty, położnej, pielęgniarki lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, który spowoduje szkodę.  

Orzeczenie Sądu Najwyższego dnia 1 kwietnia 1955 roku mówi wprost, że błędem w sztuce lekarskiej nazwiemy czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauka medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

Zrzut%20ekranu%202021-01-4%20o%2018.01_e

Jeśli zastanawiasz się, czy masz szanse wygrać w sądzie? Skontaktuj się z naszą kancelarią. 

Najczęstsze błędy medyczne to:

  • zakażenie gronkowcem typu szpitalnego lub WZW;

  • błędna diagnoza lekarska;

  • popełnienie błędu podczas operacji.

Osoba, która jest odpowiedzialna za powstały błąd medyczny powinna naprawić wszystkie poniesione przez Ciebie szkody, czyli zarówno wynagrodzenie strat materialnych, kosztów poniesionych w związku z zaistniałym błędem takich jak wydatki na leczenie, czy zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego.

W czym prawnik medyczny pomoże poszkodowanym pacjentom?

Mimo nieustannego postępu w medycynie błędy medyczne są dalej częścią świadczonych usług. System korzystania z usług zdrowotnych nie ma znaczenia. Niedopatrzenia są zarówno w prywatnym, jak i publicznym systemie.

 

Adwokat medyczny pomoże równie w szkodach po prostych zabiegach medycznych, badaniu, przepisaniu leków, ale też operacjach, rehabilitacjach. Pomożemy walczyć o sprawiedliwość również w sprawach wynikających z niewłaściwych warunków w szpitalu czy innej placówce medycznej, zwłaszcza jeżeli przyczyniły się do pogorszenia zdrowia.

 

Prawnik medyczny pomoże w negocjacjach związanych ze stratami po usługach medycznych. Na ogół negocjacje takie są przeprowadzane z zakładami ubezpieczeniowymi szpitali i innych placówek medycznych. Mają one większe zasoby, więc osoby fizyczne są w gorszej sytuacji, dlatego tak ważny jest prawnik medyczny. Możemy prowadzić sprawę w imieniu klienta z jak najmniejszym zaangażowaniem czasu poszkodowanego.

 

Adwokat medyczny pomaga również w sprawach związanych ze szkodami wynikającymi z usług psychoterapeutów psychologicznych, psychoterapeutów dziecięcych i młodzieżowych, rehabilitantów, masażystów, kosmetyczek czy pielęgniarek szkolnych. Mimo że obejmuje ich nieznacznie inna odpowiedzialność zawodowa, to dalej szkoda musi zostać zadośćuczyniona.

 

Czasami konieczny jest pozew cywilny. Adwokat medyczny pomoże ubiegać się w sądzie o odszkodowania, renty oraz zadośćuczynienia. Wysokość zależy od zakresu i ciężaru urazu, w tym czasu trwania, nasilenie oraz wpływ na życie codzienne. W takich sprawach konieczne jest udowodnienie winy lekarza.

O błędzie medycznym mówi się zazwyczaj, gdy leczenie nie odpowiada ogólnie przyjętemu standardowi medycznemu w momencie leczenia. Lekarz ponosi w takich przypadkach odpowiedzialność. W takim przypadku niezbędne są ekspertyzy i opinie ekspertów. Czasami ważne jest udowodnienie wyłącznie błędu w organizacji pracy placówki medycznej, który przyczynił się bezpośrednio do błędu lekarskiego.

Co grozi lekarzowi za błąd medyczny?

Uznaje się, że samorządy medyczne są pobłażliwe dla lekarzy popełniających błędy w sztuce. Dlatego jedynym sposobem w dążeniu do sprawiedliwości jest sąd. Może on orzec poza świadczeniem pieniężnym dla poszkodowanego, zakaz wykonywania zawodu, karę grzywny czy nawet pozbawienia wolności. Prawnik medyczny ma jednak na względzie przede wszystkim interes klienta.

 

Rzecznik Praw Pacjenta stanowi ważny element w walce z błędami medycznymi, ale nie zapewnia on tak indywidualnie dostosowanego wsparcia, jak prawnik medyczny.

Dlaczego warto współpracować z adwokatem medycznym?

Sprawy dotyczące zdrowia wymagają szczególnej wiedzy. Dlatego ważne jest postawienie na prawnika specjalizującego się w sprawach medycznych. Pomaga to w sprawnej reprezentacji w przypadku błędu w leczeniu.

 

Niektórzy pacjenci mogli zostać zmuszeni do podpisania umów, w których zrzekają się potencjalnych roszczeń. Są one nielegalne i mogą świadczyć o nieposiadaniu uprawnień przez wykonującego zabieg. Dlatego ważna jest też analiza stanu prawnego zabiegu.

 

Lekarz odpowiada również za udzielenie nieadekwatnych albo błędnych informacji, które albo zachęciły do niepotrzebnego czy też niechcianego zabiegu, albo pogorszyły stan zdrowia po zabiegu. W prawniku medycznym znajdziesz niezbędną pomoc w udowodnieniu winy.

 

Szkodę w sprawach medycznych stanowią poniesione koszty, ale też ból. Tak jak koszty stosunkowo łatwo udokumentować, tak ból wymaga trafnego udowodnienia. Kompensacja cierpienia ma przede wszystkim funkcję kompensacyjną.

 

Nasz prawnik medyczny ma aktualną wiedzę prawniczą i współpracuje z wybitnymi ekspertami ds. medycyny i zdrowia. Przed podjęciem działań zapewniamy realistyczną ocenę szans na sukces w sprawie. Wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie.

 

Nawet jeżeli podpisaliśmy ochronę prawną w sprawach medycznych w przypadku ubezpieczeń na życie, to dalej możliwy jest wybór prawnika. Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent i szpital jest ubezpieczony w tym samym zakładzie.

 

Jeżeli Ty albo członek Twojej rodziny po skorzystaniu z usług medycznych cierpiał, pogorszyło mu się zdrowie i podejrzewasz winę lekarza, warto skonsultować się z lekarzem. Pomoże on w zebraniu dokumentacji medycznej i umożliwi uzyskanie sprawiedliwości.

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

Cennik usług

Prowadzimy transparentny system wynagrodzenia dla Kancelarii, dlatego nie musisz obawiać się ukrytych czy dodatkowych kosztów. O wynagrodzeniu za spotkanie, poradę online lub inny wybrany zakres usług zostaniesz poinformowany przed jakimkolwiek działaniem, tak abyś czuł się komfortowo i miał niezbędny czas do namysłu.

bottom of page