top of page

Pomoc prawna 24/7. Nie czekaj! Zadzwoń teraz:

978A3045-Edit.jpg

W postępowaniach sądowych nierzadko kluczowe znaczenie mają opinie biegłych sądowych oraz szczegółowa dokumentacja dotycząca leczenia. Coraz częściej jednak finał takich spraw jest pozytywny, a błędy medyczne prawnik jest w stanie udowodnić. 

 

Efektem takich postępowań jest uzyskanie odszkodowania dla osoby poszkodowanej, która w wyniku nieprawidłowego podejścia medyków i zastosowanych terapii boryka się z czasowych bądź trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ponadto, błędy medyczne kancelaria jest w stanie udowodnić również w przypadku zgonu. 

 

Błędy medyczne

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne wciąż zaliczają się do tych najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych, niełatwych do udowodnienia. Aby udowodnić błąd w sztuce medycznej, niezbędna jest fachowa wiedza w zakresie nie tylko kwalifikacji lekarzy, ale również obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 

Błędy medyczne 

Aby uzyskać satysfakcjonujący wynik sprawy, pacjent powinien skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Trudności w postępowaniach za błędy medyczne spotyka się już na etapie gromadzenia dokumentacji w zakresie leczenia, która może być głównym dowodem w sprawie. Warto też wiedzieć, kto może wystąpić do sądu o odszkodowanie za błędy medyczne. Prawnik medyczny z odpowiednimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem wyjaśni szczegółowo te aspekty. 

Kto może wystąpić o odszkodowanie za błąd medyczny?

Aby można było ubiegać się o satysfakcjonujące odszkodowanie za błąd medyczny, którego efektem jest trwały bądź czasowy uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet zgon pacjenta, muszą zostać spełnione określone warunki. Takie postępowania zostają wszczęte, kiedy:

  • postępowanie personelu medycznego zostało zakwalifikowane jako błąd medyczny, 

  • pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu bądź nastąpił zgon pacjenta, 

  • uszczerbek na zdrowiu lub zgon jest wynikiem błędu medycznego. 

Jeśli pacjent w wyniku błędu medycznego nie ucierpiał, nie jest możliwe ubieganie się o odszkodowanie. Warto również wyjaśnić, czym konkretnie są błędy medyczne. Kancelaria adwokacka przedstawia szczegółową definicję.

Czym jest błąd medyczny? Opinia prawnika medycznego

Za błąd medyczny uznaje się ten, który nastąpił wskutek działania przedstawiciela bądź przedstawicieli personelu medycznego. W skład personelu medycznego może wchodzić nie tylko lekarz, ale również pielęgniarka, ratownik medyczny, położna technik stomatologiczny czy farmaceuta. 

Co więcej, w kwalifikacji prawnej wyróżnić można także błąd lekarski, który może być uznany jedynie w przypadku, w którym błąd ten wyniknął z winy lekarza. Można też mówić o zdarzeniu medycznym, do którego dochodzi w wyniku działania zarówno przedstawicieli zawodów medycznych, jak i innych pracowników danej placówki leczniczej. 

Jak wyjaśnić błędy medyczne? Prawnik medyczny potwierdza, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medycyny. Może być to nieumyślne działanie, zaniedbanie, zaniechanie działania, nietrafna diagnoza czy zalecenie nieodpowiedniego leczenia pacjenta, których efektem jest szkoda w postaci uszczerbku na zdrowiu lub śmierć chorego. 

 

Aby można było udowodnić błędy medyczne, prawnik medyczny musi sugerować się dostępną wiedzą medyczną w momencie powstania błędu medycznego. Biorąc pod uwagę, że takie postępowania w Polsce trwają średnio 3 lata, nie jest to zadanie łatwe. Tym bardziej warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów. 

Jak udowodnić błędy medyczne? 

Aby móc udowodnić błędy medyczne, prawnik musi dowieść, że lekarz bądź inny przedstawiciel zawodu medycznego nie wykazał należytej staranności w zakresie diagnostyki pacjenta lub jego leczenia. 

Co istotne, zgłoszenie błędu medycznego musi odbyć się nie później, niż 3 lata od momentu zauważenia pierwszych, niepożądanych skutków. Warto podkreślić, że powikłania błędu medycznego mogą pojawić się nieco później, niż sam błąd medyczny zaistniał, dlatego odszkodowanie może zostać otrzymane nawet po kilkunastu latach od wydania błędnej diagnozy czy zastosowania złej terapii leczniczej. Ważny jest okres 3 lat od momentu zauważenia skutków błędu medycznego. 

 

Znaczenia nie ma wiek pacjenta, natomiast ważne jest, że w przypadku osób, które chcą uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne, które zaistniały w momencie, w którym pacjent był dzieckiem, mogą to zrobić jedynie do czasu ukończenia 20 roku życia. 

Zastanawiasz się czy w Twoim przypadku zasande jest założenie sprawy o błędy medyczne? Kancelaria - Adwokat Krzysztof Dadura dokładnie zapozna się z dokumentacją i zarekomenduje dalsze kroki.

Skrócenie czasu postępowania - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 

Ponieważ postępowania sądowe o błędy medyczne ciągną się latami, prawnik wspiera swoich klientów i oferuje pomoc w znacznym skróceniu tego czasu. Poszkodowany może zgłosić sprawę do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a ta ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Nasza kancelaria adwokacka pomaga w tworzeniu odpowiednich pism oraz w skompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. 

Pomogliśmy już wielu Klientom w sprawach o błędy medyczne. Prawnik każdorazowo dokładnie analizuje konkretny przypadek i przygotowuje optymalną strategię działania.

Zadzwoń lub napisz

Zadzwoń do nas jeśli masz jakieś pytania odnośnie usług naszej Kancelarii lub chcesz się umówić na spotkanie. 

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

bottom of page