top of page

Pomoc prawna 24/7. Nie czekaj! Zadzwoń teraz:

978A3045-Edit.jpg

W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary, gdzie składa się taki dokument i kiedy można liczyć na jego przychylne rozpatrzenie? Kancelaria adwokacka oferuje swoją pomoc w sporządzaniu wniosków o wstrzymanie wykonania kary i świadczy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia osób skazanych, którzy z różnych powodów nie mogą odbyć kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. 

Wstrzymanie wykonania kary

Wstrzymanie wykonania kary, czyli odroczenie wykonania kary zostało uregulowane prawnie i mówi o tym art. 151 kodeksu karnego wykonawczego. Dotyczy on skazanych, którzy pozostają na wolności, zaś ich pobyt w zakładzie karnym miałby ciężkie skutki dla niego bądź członków jego rodziny. 

W jakich przypadkach Sąd może wydać zgodę na wstrzymanie wykonania kary?

Wstrzymanie wykonania kary jest możliwe w przypadku osób skazanych karą pozbawienia wolności, w tym zastępczą karą pozbawienia wolności lub karą zawieszoną, której wykonanie zarządzono. Ponadto, o wstrzymanie wykonania kary może wnioskować skazana, która jest ciężarna, skazani, którzy samotnie sprawują opiekę nad dzieckiem lub skazani, których stan zdrowia nie pozwala na odbycie kary w zakładzie karnym. 

Jak potwierdzają prawnicy, istnieją również wyjątkowe okoliczności, w przypadku których sąd wręcz musi orzec wstrzymanie wykonania kary. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy skazany cierpi na chorobę psychiczną, może zagrażać nie tylko sobie, ale stanowi również niebezpieczeństwo dla innych osadzonych czy kiedy pobyt w zakładzie karnym zagraża jego życiu. 

 

Co istotne, każde wstrzymanie wykonania kary ma charakter obligatoryjny, Oznacza to, że może zostać cofnięte, na przykład w sytuacji, kiedy czynniki, które uniemożliwiają pobyt w zakładzie karnym, ustają. 

Warto dodać, że przesłanką do wstrzymania wykonania kary może być również przeludnienie w zakładach karnych lub aresztach śledczych. 

Kiedy natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności niesie za sobą ciężkie skutki?

Sąd przychyla się do wniosku o wstrzymanie wykonania kary z reguły wtedy, kiedy natychmiastowe osadzenie skazanego w zakładzie karnym wiązałoby się z ciężkimi skutkami dla samego skazanego lub dla członków jego rodziny. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, kiedy skazany jest w trakcie kuracji leczniczej, czeka na egzaminy naukowe, realizuje ważne dla siebie i rodziny sprawy majątkowe czy też doznał wydarzeń losowych, w przypadku których konieczna jest natychmiastowa eliminacja ich skutków. Do wstrzymania wykonania kary może dojść również wtedy, kiedy członek jego najbliższej rodziny choruje, a tylko skazany może pełnić nad nim opiekę czy pobyt skazanego w zakładzie karnym pozbawiłby członków jego rodziny środków do życia. 

Co ciekawe, wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności może być udzielane nawet kilka razy, natomiast łączny czas odroczenia odbycia kary nie może być dłuższy, niż rok. 

Kiedy Sąd nie wyda zgody na wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności na prawo złożyć każdy skazany, który jeszcze przebywa na wolności, natomiast nie oznacza to, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Sądy najczęściej odrzucają je, kiedy podany powód odroczenia wykonania kary pozostaje niewystarczający. Taką przesłanką może być niemożność spłacania zobowiązań kredytowych wskutek pobytu w zakładzie karnym, niemożność podejmowania pracy zarobkowej, kiedy inni członkowie rodziny mają się z czego utrzymać, niemożność prowadzenia gospodarstwa rolnego czy też konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, kiedy ten może liczyć na pomoc innych. W takich sytuacjach sędzia najczęściej nie wyraża zgody na wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, a skazany trafia do zakładu karnego. 

Co zawiera i gdzie złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?

Adwokat pomoże wszystkim skazanym poprawnie wypełnić wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności oraz złoży go w odpowiednim sądzie. Najczęściej taki dokument jest składany w sądzie, który wydał wyrok skazujący. 

Oprócz danych osobowych czy danych dotyczących oznaczenia sądu, skazany powinien wskazać czas, na jaki chce ubiegać się o odroczenie wykonania kary. Priorytetem zawsze pozostaje jednak argumentacja, ponieważ to właśnie ona najczęściej decyduje o decyzji sędziego. Jeśli motywy mogą być potwierdzone stosowną dokumentacją, również taką należy dołączyć do wniosku.

Zadzwoń lub napisz

Zadzwoń do nas jeśli masz jakieś pytania odnośnie usług naszej Kancelarii lub chcesz się umówić na spotkanie. 

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

bottom of page