top of page

Pomoc prawna 24/7. Nie czekaj! Zadzwoń teraz:

978A3045-Edit.jpg

Charakter przestępstwa jest w tym przypadku zawsze indywidualny, czyli sprawcą jest osoba, wobec której uprzednio sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Przestępstwo w ramach jazdy na zakazie prowadzenia pojazdów można popełnić umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, kiedy sprawca przewiduje możliwość jego popełnienia. 

 

Podstawą popełnienia przestępstwa z art. 244, czyli jazdy na zakazie prowadzenia pojazdów zawsze pozostaje uprzednie orzeczenie sądu, czyli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zostaje ono wydane na przykład w wyniku różnego rodzaju wykroczeń. 

Jazda na zakazie prowadzenia pojazdów

Zgodnie z artykułem 244 kk, osoba, która nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5. Aby mogło dojść do tego rodzaju przestępstwa, wystarczy jednorazowe zachowanie, które pozostaje w sprzeczności z prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Art. 244 kk jazda na zakazie prowadzenia pojazdów - zastosowanie 

Art. 244 kk jazda na zakazie prowadzenia pojazdów znajduje swoje zastosowanie w wyniku przestępstwa, jakim jest złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy naruszy się sądowy zakaz prowadzenia pojazdów lub kiedy pojazd mechaniczny został prowadzony przez osobę, której cofnięto stosowne uprawnienia. Dowiedz się, w jakich przypadkach najczęściej zastosowanie znajduje artykuł 244 kk - jazda na zakazie prowadzenia pojazdów. 

Jazda po alkoholu

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3. 
 

Za jazdę pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu grozi kara grzywny, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności czy też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat, nawet do dożywotniego zakazu kierowania. Osoby, wobec których sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdu, zdecydują się na kierowanie nim, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, o których mówi artykuł 244 kk - jazda na zakazie prowadzenie pojazdów. 


Co istotne, jazda po alkoholu jest również zabroniona w przypadku kierowania rowerem. Za takie wykroczenie może grozić kara grzywny, areszt bądź orzeczenie zabraniające prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Jazda bez prawa jazdy

Do zabronionego czynu, jakim jest jazda bez stosownym uprawnień, może dojść w dwóch przypadkach. Kiedy:

  • sprawca nie posiada i nigdy nie posiadał prawa jazdy (wykroczenie), 

  • sprawcy zostały cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych (przestępstwo). 

 

W takich sytuacjach sąd może wymierzyć grzywnę, konsekwencją może być również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może być też dożywotni.

 

Złamanie takiego orzeczenia jest przestępstwem, w przypadku którego swoje zastosowanie ma artykuł 244 kk. Jazda na zakazie prowadzenia pojazdów podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności.

 

Możliwe jest również ograniczenie wolności, które polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku naruszenia art. 244 kk

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku naruszenia art. 244 kk jest niezwykle korzystnym wynikiem dla sprawcy czynu. Takie orzeczenie nie jest traktowane jak skazanie, a więc sprawca pozostaje osobą niekaraną. 

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania w sytuacji, w której naruszono artykuł 244 kk? Jazda na zakazie prowadzenia pojazdów musi nosić cechy niskiej, społecznej szkodliwości popełnionego czynu, wiele zależy również od okoliczności zdarzenia oraz cech osobistych sprawcy. 

 

Jak widać, w sprawach, w których zastosowanie ma artykuł 244 kk - jazda na zakazie prowadzenia pojazdów istotnych jest wiele zależności, a ostateczne orzeczenie sądu może być mniej lub bardziej korzystne dla osoby oskarżonej. Profesjonalna pomoc w zakresie prawa okazuje się bardzo często koniecznym wsparciem. Adwokat działając szybko, odpowiednio interpretując przepisy prawne i stosując zawodową etykę, może pomóc w skonstruowaniu właściwej linii obrony. W naszej kancelarii świadczymy kompleksowe usługi prawne, oferujemy jednorazowe porady, ale również reprezentujemy przed sądem i wspieramy na każdym etapie postępowania. 

Zadzwoń lub napisz

Zadzwoń do nas jeśli masz jakieś pytania odnośnie usług naszej Kancelarii lub chcesz się umówić na spotkanie. 

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

bottom of page