top of page

Pełnomocnik na sali sądowej — kiedy jest potrzebny?

Przepisami obowiązującego w Polsce prawa regulowane są praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia, dlatego nie ma wątpliwości, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu odwiedzi sąd. Nie chodzi tu przecież o sprawy karne, ale również cywilne bądź gospodarcze. W sądzie odbywają się sprawy o podział spadku, majątku, rozwód czy opieki nad dzieckiem. Sam sąd może wezwać nas na rozprawę w charakterze świadka. Bez względu na powód zjawienia się na sali rozpraw, uczestnictwo w sprawie w tak poważnej instytucji zawsze wiąże się z ogromnym stresem. Nie każdy ma też wystarczającą wiedzę, aby móc sprawnie dopełnić narzucony obowiązek. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.


Kim jest pełnomocnik procesowy?


Udzielenie pełnomocnictwa nie wiąże się jedynie z doradztwem prawnym. Musisz wiedzieć, że pełnomocnik procesowy będzie reprezentował Cię na sali sądowej, a jego wszelkie działania i decyzje sąd uzna za Twoje. Świadczy to o tym, że współpracując z najlepszym profesjonalistom, możesz liczyć na doskonałe zadbanie o Twoje interesy, ale w licznym przypadkach udzielenie pełnomocnictwa może być ryzykowne. Jeśli pełnomocnik zaniedba niektóre sprawy, wywoła to skutki niekorzystne dla Ciebie.


Czy wiesz, że pełnomocnikiem wcale nie musi być adwokat lub radca prawny? Uprawnienia pełnomocnika może uzyskać członek rodziny pracownik czy organ jednostki samorządu terytorialnego.


Uprawnienia pełnomocnika


Uprawnienia pełnomocnika powinny być jasno określone przez mocodawcę, ponieważ nierzadko wykraczają poza postępowanie sądowe. Uprawnienia powinny być spisane w dokumencie pełnomocnictwa. Bardzo często stosowany jest zapis, zgodnie z którym pełnomocnik zdobywa uprawnienia do realizacji działań wszystkich czynności procesowych, które łączą się ze sprawą.


Co istotne, pełnomocnik może reprezentować nie tylko przed sądem, ale również innymi instytucjami, na przykład przed komornikiem.


Jakie działania realizuje pełnomocnik? Przede wszystkim staje się reprezentantem swojego mocodawcy przed sądem oraz innymi instytucjami, wnosi pozwy, odwołania, może brać udział w mediacjach i negocjacjach, dąży do ugody. Co ważne, wszelka korespondencja sądowa trafia do pełnomocnika i to on informuje o nich swojego mocodawcę. Warto pamiętać, że udzielenie pełnomocnictwa nie pozbawia strony postępowania możliwości osobistego działania w sprawie. Pełnomocnik może też zostać w każdym momencie odwołany, ale o takim odwołaniu niezwłocznie musi być powiadomiony sąd.


Jak wybrać pełnomocnika procesowego?


Dobry pełnomocnik jest oczywiście ogromną korzyścią dla strony postępowania, ale ten niekompetentny może przyczynić się do przykrych skutków prowadzonej sprawy. Właśnie dlatego wybór pełnomocnika wiąże się z tak dużym ryzykiem i należy wybierać go racjonalnie.


Pełnomocnikiem powinna być osoba, która doskonale zna przepisy obowiązującego w Polsce prawa, ma właściwe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie procesowe. Jej wiedza i umiejętności powinny być dokładnie zweryfikowane, tak samo, jak etyka zawodowa.


Ponieważ pełnomocnik nie może gwarantować swojej nieomylności, a za jego ewentualne błędy konsekwencje ponosi mocodawca, warto skorzystać z zabezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie posiada każdy adwokat i każdy radca prawny.


Musisz wiedzieć, że współpraca z zawodowym pełnomocnikiem procesowym nie zapewni Ci wygranej sprawy, ale z całą pewnością da większą szansę na uzyskanie jej najkorzystniejszego wyniku.Comments


bottom of page