top of page

Czym jest znak towarowy i w jakim celu się go rejestruje?

Znak towarowy, który rejestruje się w Urzędzie Patentowym, jest oznaczeniem identyfikującym przedsiębiorstwo, produkt bądź usługę. Najczęściej jest to nazwa oraz logo firmy. Właśnie dzięki zastrzeżeniu takiej formy graficznej udaje się odróżnić konkretne dobro od drugiego.


Formy znaku towarowego


Znak towarowy występuje najczęściej w formie pisemnej nazwy przedsiębiorstwa oraz graficznego logo, natomiast zgodnie z polskimi przepisami prawa możliwe są również ich inne rodzaje, na przykład:

  • znak graficzny przestrzenny, w tym dotyczący kształtu produktu bądź opakowania,

  • znak towarowy dźwiękowy, między innymi melodia bądź sygnał.

Jak zarejestrować znak towarowy?


Znak towarowy rejestruje się w Urzędzie Patentowym, a cała procedura trwa mniej więcej 6 miesięcy. Ochrona przyznawana jest na okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek oraz wnieść opłatę w wysokości 400 złotych.


Gdzie zamieszcza się znak towarowy?


Znak towarowy jest formą identyfikacji, dlatego przedsiębiorstwo powinno umieszczać go swoich produktach, ale również we wszelkich przekazach marketingowych i reklamowych. Szyldy, banery, wizytówki czy witryna strony internetowej to tylko kilka przykładów najczęściej wykorzystywanych nośników.


Dlaczego warto rejestrować znak towarowy?


Chociaż rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, to jednak warto dokonać takiej ochrony. Musisz wiedzieć, że sama rejestracja firmy pod konkretną nazwą nie jest wystarczająca, aby zabezpieczyć markę przed różnego rodzaju niekorzystnymi działaniami. Chyba nie chcesz, aby inna firma bazowała na Twojej renomie i dorobku?


Zarejestrowany znak towarowy jest swoistą wartością dla przedsiębiorstwa. Dzięki niemu minimalizuje się ryzyko pojawiania się mechanizmów nieuczciwej konkurencji, wzbudza się również większe zaufanie konsumentów. Co ciekawe, na zastrzeżeniu znaku towarowego można zarabiać, ponieważ żaden inny podmiot nie będzie mógł użyć chronionej nazwy, a jeśli będzie chciał to zrobić, konieczna będzie umowa licencyjna, która wygeneruje dla Ciebie zysk finansowy.


Pamiętaj jednak, że ochrona znaku towarowego działa dla określonej branży i na konkretnym terytorium, na przykład tylko na terenie Polski. Bardzo często zdarza się również, że znak towarowy wykorzystywany jest przez konkurencję z naniesieniem drobnych zmian, które są trudne do wychwycenia dla konsumentów.


Naruszenie ochrony znaku towarowego


Jeśli konkurencja bezprawnie wykorzystuje Twój znak towarowy, masz prawo do blokowania takich działań. W takiej sytuacji możesz:

  • zakazać dalszego stosowania znaku towarowego,

  • zażądać odszkodowania,

  • zażądać wydania korzyści z tytułu używania Twojego znaku towarowego,

  • zażądać wycofania wszelkich dóbr, które zawierają Twój znak towarowy.

Roszczenie o zaniechanie używania chronionego znaku towarowego stosuje się na podstawie przepisów polskiego prawa, które odnoszą się do własności przemysłowej/intelektualnej lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Co grozi za naruszenie ochrony znaku towarowego? Kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Commentaires


bottom of page